کسب و کار مرغداری

موسسه KAP فعال در زمینه اخذ اقامت بلغارستان

کسب و کار مرغداری

کسب و کار مرغداری برای فروش در بلغارستان

این مرغداری دارای 14 ساختمان است که 12 ساختمان آن برای پرورش والدین جوجه های گوشتی مجهز به آبیاری اتوماتیک، تغذیه، تهـویه و آشیانه اتوماتیـک مـی باشد. از این تجهیـزات می توان برای پرورش جوجه های گوشتی و سایر پرندگان نیز استفاده کرد. ساختمان ها بازسازی شده و آماده بهره برداری می باشند. دسترسی به محل از طریق جاده آسفالته انجام می شود.
مزرعه دارای یک واحد دیزل ژنراتور با قدرت کافی برای تامیـن انرژی کل مزرعه است. ســاختمان ها با گاز گرم می شوند.

تجهیزات شامل: 12 ساختمان کاملا مجهز با آبیاری اتوماتیک، تغذیه، تهویه و آشیانه اتوماتیک، گرمایش گاز طبیعی هر کدام به مساحت 1060 متر مربع می باشد و ساختمان بهداشتی به مساحت 290 مترمربع واقع در زمینی به مساحت 30800 متر مربع .
قیمت : 1.610.000 یورو

جهت دریافت مشاوره رایگان اطلاعات خود را وارد نمایید