درباره ما

موسسه KAP فعال در زمینه اخذ اقامت بلغارستان

درباره موسسه KAP

موسسه KAP به عنوان یکی از موسسات تخصصی در زمینه آموزش و اعزام نیروی کار به خارج از کشور با دپارتمان های تخصصی ، مشاوره و اطلاع رسانی ، جزئیات ، تحقیق و توسعه آموزشی ، اداری وIT در تلاش است تا متقاضی را از لحظه تصمیم گیری تا موفقیت نهایی در کشور هدف همراهی نماید.
کار و زندگی در خارج از کشور فقط اخذ ویزا نیست و موفقیت در کشور هدف و نهایتا مهاجرت معکوس نیازمند یک سیستم و تفکری سازنده می باشد
موسسه KAP در تلاش است تا با مشاوره و اطلاع رسانی صحیح متقاضی را در اتخاذ یک تصمیم آگاهانه همراهی نماید و در صورت تمایل متقاضی به کار و زندگی در خارج از کشور تا مرحله نهایی در کشور هدف و تا زمانی که متقاضی نیازمند موسسه باشد در کنار آنها خواهد ایستاد.

\ اخذ اقامت بلغارستان از طریق تجاری ، خرید ملک و تحصیلی

رزومه موسسه KAP

برای دانلود رزومه کامل موسسه، سوابق و افتخارات، فعالیت و مجوز ها روی دکمه زیر کلیک کنید

کشور های هدف