کارخانه گوشت با تجهیزات کامل

موسسه KAP فعال در زمینه اخذ اقامت بلغارستان

کارخانه گوشت با تجهیزات کامل در صوفیا (1)

کارخانه گوشت با تجهیزات کامل

فروش کارخانه گوشت با تجهیزات کامل در شهر صوفیا کشور بلغارستان

مساحت کارخانه : 459 متر

مساحل کل زمین : 1130 متر

شهر صوفیا بلغارستان

قیمت : 610000 یورو

جهت دریافت مشاوره رایگان اطلاعات خود را وارد نمایید