فروش سوپر مارکت در صوفیا

موسسه KAP فعال در زمینه اخذ اقامت بلغارستان

فروش سوپر مارکت در صوفیا

فروش سوپر مارکت در صوفیا کشور بلغارستان

همراه با تجهیزات و لوازم و مجوزها

واقع در شهر صوفیا

مبلغ 205000 یورو

جهت دریافت مشاوره رایگان اطلاعات خود را وارد نمایید