مراحل مشاوره تخصصی

دریافت وقت مشاوره تخصصی مهاجرت

موسسه KAP با 20 سال سابقه فعالیت مستمر پس از بررسی شرایط کشور های مختلف و افراد اعزام شده به این نتیجه رسیده است که مشاوره تخصصی، ویژه متقاضی و خانواده وی برای انتخاب کشور هدف، اولین و اساسی ترین گام در مهاجرتی موفق است.

ما در این جلسه مشاوره به صورت صادقانه ، شرایط شما در کشورهای مد نظر را بررسی و بهترین روش اقدام را با توجه به شرایط شما در مشاوره‌ای جامع ارائه میدهیم. هدف این جلسه مشاوره فروش طرحی خاص نیست بلکه صرفا ارزیابی دقیق از شرایط شما و بررسی قوانین کشور مد نظر می باشد.

محور اصلی این جلسه مشاوره در مورد موضوعات ذیل می‌باشد:

ارزیابی شرایط متقاضی در روند مهاجرت

بررسی معیارهای مالی نسبت به کشور هدف

بررسی موقعیت های کاری و کارآفرینی در کشور هدف

بررسی هزینه های زندگی در کشور هدف

بررسی شرایط تحصیل فرزندان در مقصد

بررسی قوانین اقامتی و حقوق شهروندی

دریافت مشاوره تخصصی مهاجرت

برای ارزیابی دقیق شرایط شما توسط مشاوران KAP می‌توانید فرم زیر را تکمیل کنید: