مهاجرت پرستاران

موسسه KAP فعال در زمینه اخذ اقامت بلغارستان

اعزام پزشک و پیراپزشک به اروپا

پیرو عقد قرارداد موسسه کاریابی بین المللی کارسازان آریان پارس با شرکت تعاونی نظام سلامت مفتخر هستیم با هدف ساماندهی روند اعهزام علاقه مندان به فعالیت در خارج از کشور بار دیگر در خدمت کادر درمانی عزیز کشورمان باشیم

پس از تجربه فعالیت بعنوان نماینده سازمان نظام پرستاری از سال 1388 الی 1392 در ساماندهی اعزام پرستاران به کشور کانادا این باز مفتخر به همکاری و ارائه خدمات گسترده تری شده ایم، پیرو این توافق با توجه به گستردگی زمینه فعالیت اعضاء محترم تعاونی نظام سلامت، گروه پزشکی و پیراپزشکی وهمچنین کشورهای بیشتری نیز بعنوان کشور هدف مد نظر قرار گرفته است.

روند اعزام روندی نتیجه گرا و بر مبنای درخواست کارفرمایان خارجی و نیاز کشورهای هدف تنظیم میشود.

در فاز اول کشورهای انگلستان آلمان و بلغارستان از روش های کاریابی و کارآفرینی مد نظر می باشد.

در فاز دوم به اضافه کشورهای فوق کشورهای کانادا، سوئد، قطر، عمان و فنلاند مورد نظر جهت اعزام قرار گرفته اند

روند اقدام

سیستم امتیاز بندی

سن

ال

زیر 36 الی 40 سال

15 امتیاز

ال

زیر 35 سال

20 امتیاز

ال

41 سال به بالا

5 امتیاز

مدرک تحصیلی

Untitled-1

کارشناسی ارشد و دکتری

20 امتیاز

Untitled-1

کارشناسی

15 امتیاز

Untitled-1

کاردانی

15 امتیاز

Untitled-1

مدرک حرفه ای غیر دانشگاهی

5 امتیاز

پزشکان دارای تخصص- در گروه اول قرار می گیرند

پزشکان دارای مدرک GP-در گروه دوم قرار می گیرند

مدرک زبان

مدرک زبان

مدرک زبان بین الملل

30 امتیاز

مدرک زبان

مدرک زبان بین المل در 5 سال اخیر منقضی شده

20 امتیاز

مدرک زبان

سطح مناسب بدون مدرک زبان

15 امتیاز

مدرک زبان

متقاضیان نیاز به آموزش زبان

5 امتیاز

وضعیت تاهل

قلب

متقاضیان مجرد

20 امتیاز

قلب

افرادی که خانواده در سال اول همراهی نمی کنند

15 امتیاز

قلب

افرادی که خانواده در سال اول همراهی می کنند

10 امتیاز

سابقه کار

کیف

حرفه ای 60 ماه و بیشتر

20 امتیاز

کیف

سابقه حرفه ای 25 الی 59 ماه

15 امتیاز

کیف

سابقه فعالیت زیر 24 ماه

5 امتیاز

آیا از طریق تحصیل در دوره حرفه ای، آمادگی اقدام و پرداخت هزینه دوره آموزشی RN را دارید؟

کیف

بلی

20 امتیاز

کیف

خیر

0 امتیاز