مهاجرت و کاریابی بین المللی (قدیمی)

موسسه KAP فعال در زمینه اخذ اقامت بلغارستان

انتخاب کشور هدف

موسسه KAP با 19 سال سابقه فعالیت مستمر با بررسی شرایط کشور های مختلف و افراد اعزام شده به این نتیجه رسیده است که مشاوره تخصصی، ویژه متقاضی و خانواده وی برای انتخاب کشور هدف، اولین و اساسی ترین گام در مهاجرتی موفق است.

مشاوره کارسازان اریان پارس