دانستنی های مهاجرت بلغارستان

 • بلو کارت بلغارستان
  اجازه کار بلغارستان
  دوستانی که بعنوان همراه دارای اقامت یکساله بلغارستان هستند‍؛ می‌توانند طی ۳۰ الی ۹۰ روز اجازه کار این کشور را دریافت نمایند. این اجازه کار می‌تواند […]
 • مزایای اخذ اقامت بلغارستان
  مزایای اخذ اقامت بلغارستان
  با اخذ شهروندی کشور بلغارستان (اقامت اروپا)،شما می‌توانید:  به راحتی بدون ویزا به کلیه کشورهای اتحادیه اروپا و عضو شنگن سفر کنید. در کلیه کشورهای اتحادیه […]
 • بلغارستان از خارج از اتحاديه اروپا نيروی كار می‌پذيرد
  بلغارستان کمبود نیروی کار خود را با نیروی کار خارجی تامین میکند. این کشور باحدود ۷ میلیون جمعیت نچندان جوان با کمبود نیروی کار روبروست و […]
 • دانشگاه بلغارستان
  نگاهی به دانشگاه فنی صوفيا
  دانشگاه فنـــی و مهندسی پیشتاز در صوفیا که در سال ۱۹۴۲ افتتاح شد و به پلی تکنیک ملی در سال ۱۹۴۵ تغییر نام‌یافته بود، دانشگاه صوفیا […]