روش های اخذ اقامت بلغارستان

1)اقامت کار


در صورتی که شما دارای کارفرمای (حقیقی یا حقوقی بلغاری) مشخصی باشید که طی قرارداد مشخصی شما را استخدام نماید شما میتوانید اجازه کار و اقامت کاری این کشور را دریافت کنید این اقامت طی 5 سال به اقامت دائم تبدیل میشود. همچنین طبق آخرین قوانین کار بلغارستان ، شما میتوانید بعنوان نیروی کار فصلی برای یک دوره 3 ماهه قابل تمدید تا 9 ماه اجازه کار فصلی دریافت کرده و در این کشور شاغل شوید، در صورتی که کارفرما از روند کاری شما رضایت داشته باشد و تمایل به استخدام دائمی شما داشته باشد این ویزا قابل تبدیل به اقامت کاری می باشد.


2)اقامت بازنشستگی


بلغارستان از محدود کشورهایی است که در حال حاضر برای بازنشستگان هر کشوری امکان زندگی و اقامت در بلغارستان را فراهم میکند، آرامش، هزینه مناسب زندگی، کوهستان سر سبز و سواحل زیبا از جمله دلایلی است که بازنشستگان و فرزندان زیر 18 سال ایشان را مشتاق زندگی در بلغارستان مینماید بازنشستگان میتوانند با ارائه فیش بازنشستگی اقامت موقت و سپس اقامت دائم خود و خانواده را طی 3 ماه در بلغارستان دریافت نمایند.


3)اقامت سرمایه گذاری


سرمایه گذاران می توانند با خرید اوراق بهادار دولتی حداقل به ارزش 512 هزار یورو مستقیما اقامت دائم دریافت نمایند و طی 5 سال درخواست شهروندی نمایند دولت بلغارستان این امکان را برای سرمایه گذاران فراهم نموده تا در صورت خرید 512 هزار یورو اوراق بهادار در سال دوم مجموعا یک میلیون بیست و چهار هزار یورو این روند را تسریع کرده و در پایان سال دوم پاسپورت خود را دریافت نمایند.


4)اقامت کارآفرینی:کلیه افرادی که با هر سرمایه ای از 10 هزار یورو به بالا بتوانند تجارتی آزاد ایجاد کنند و برای خود و دیگران کارافرینان نمایند میتوانند از این طریق اقامت دریافت نمایند. کارآفرینان می توانند از دو روش زیر جهت اخذ اقامت اقدام نمایند:

U الف: ثبت شرکت در بلغارستان:در این روش کارآفرینان میتوانند با ثبت شرکت در بلغارستان و استخدام حداقل 10 نفر برای خود و خانواده اقامت دریافت نمایند.

ب: ثبت نمایندگی تجاری:در این روش کارآفرینان که دارای سابقه تجاری در کشور خود هستند میتوانند با ثبت نمایندگی تجاری خود در بلغارستان خود و خانواده اقامت دریافت نمایند این روش نیازی به استخدام نیروی کار، پرداخت مالیات، اجاره دفتر مشخص و غیره ندارد و از نظر مالی برای متقاضیان صرفه اقتصادی بیشتری دارد. کارآفرینان میتواندد طی 6 ماه اقامت خود را دریافت نمایند.

5)اقامت تشکیل خانواده


در صورتی که شما با فردی که تابعیت کشور بلغارستان را دارد ازدواج کنید، تحت شرایطی می توانید اقامت بلغارستان را دریافت کنید. درخصوص این موضوع اداره مهاجرت و دیگر ارگانهای مربوطه بررسی و تصمیم‌ گیری نهایی را انجام می‌دهد.


6)اقامت تحصیلی


برای دریافت اقامت تحصیلی در بلغارستان شما نیاز به داشتن مدرک زبان ندارید. دانشگاه های بلغارستان این امکان را به شما می دهند که قبل از شروع به تحصیل، دوره های زبان را در دانشگاه های بلغارستان بگذرانید. در حال جاضر دانشجویان پس از فارغ التحصیلی و اشتغال به کار قانونی، می توانند اقامت بلغارستان را دریافت کنید.


توجه کنید! خرید ملک جهت اخذ اقامت های فوق الزامی نیست اما ارائه سند مالکیت در روند اخذ ویزا بسیار موثر و مفید است.