تنظیم وقت مشاوره
 اقامت کانادا-کانادا اقامت کانادا-صفحه اصلی
مهاجرت خود اشتغالي كانادا

canada self – employed persons class 

روش خود اشتغالی یا خویش فرمایی یکی از روش های اخذ اقامت دائم کانادا برای متقاضی اصلی و خانواده وی میباشد، از نظر اداره مهاجرت کانادا سه  گروه از متخصصین زیر میتوانند در صورت اثبات شرایط مورد نظر از این طریق اقدام نمایند:

 • هنرمندان
 • ورزشکاران و مربیان ورزشی
 • کشاورزان

اداره مهاجرت کانادا افرادی را که کارمند نیستند و از طریق حرفه های فوق بصورت قراردادی کسب درآمد میکنند را خویش فرما یا خود اشتغال میخواند لذا افراد فوق باید ضمن کسب حداقل امتیاز35 از جدول امتیاز بندی ذیل الذکر، سه مورد مهم زیر را نیز اثبات نمایند:

 • متقاضی در پنج ساله قبل از اقدام برای مهاجرت تا هنگامی که افسر درباره پرونده تصمیم گیری می کند حداقل دو سال پیوسته در تعریف خوداشتغالی بگنجد
 •   درآمد متقاضی از محل خوداشتغالی به گونه ای باشد که در آن دوسال قادر باشد زندگی خود و خانواده اش را تأمین کند.
 •   متقاضی نشان دهد که می خواهد و می تواند بعد از ورود به کانادا فعالیت خوداشتغالی خود را ادامه دهد.

جدول امتیاز بندی

حداقل امتیاز قبولی 35 امتیاز

تحصیلات

مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا.و حداقل 17 سال تمام وقت و یا معادل مطالعه تمام وقت                                       25 امتیاز

دو مدرک دانشگاهی در دو رشته مختلف (منظور کاردانی و کارشناسی ناپیوسته نیست)                                         22 امتیاز

مدرک حداقل 3 ساله حرفه ای در زمینه بازرگانی و در مجموع حداقل 15 سال آموزش تمام وقت                              22 امتیاز

مدرک کاردانی و کارشناسی و در مجموع حداقل 14 سال تحصیل تمام وقت                                                      20 امتیاز

مدرک حداقل 2 ساله حرفه ای در زمینه بازرگانی و در مجموع حداقل 14 سال آموزش تمام وقت                             20 امتیاز

مدرک دانشگاهی یک ساله در سطح لیسانس و در مجموع حداقل 13 سال تحصیل تمام وقت                                   15 امتیاز

مدرک حداقل 1 ساله حرفه ای در زمینه بازرگانی و در مجموع حداقل 13 سال آموزش تمام وقت                             15 امتیاز

مدرک حداقل 1 ساله حرفه ای در زمینه بازرگانی و در مجموع حداقل 12 سال آموزش تمام وقت                             12 امتیاز

دیپلم 12 ساله                                                                                                                                     5 امتیاز

سابقه کاری

دوسال سابقه مرتبط                                                                                                                     20 امتیاز

سه سال سابقه مرتبط                                                                                                                    25 امتیاز

چهار سال سابقه مرتبط                                                                                                                  30 امتیاز

پنج سال سابقه مرتبط                                                                                                                    35 امتیاز

 

سن                                                                                           

16 سال یا کمتر                                                                                                                              0

17                                                                                                                                              2

18                                                                                                                                              4

19                                                                                                                                             6

20                                                                                                                                             8

21-49                                                                                                                                      10

50                                                                                                                                            8

51                                                                                                                                           6

52                                                                                                                                           4

53                                                                                                                                           2

54+                                                                                                                                         0

سطح زبان

مهارت در زبان انگلیسی یا فرانسه یکی از پنج معیار انتخاب برای متقاضیان خوداشتغال است و حداکثر 24 امتیاز به شما تعلق می گیرد.

 

انطباق پذیری

سابقه کار قبلی در کانادا                                                                                                                   5 امتیاز

سابقه تحصیل قبلی در کانادا                                                                                                             5 امتیاز

بستگان در کانادا                                                                                                                           5 امتیاز

 

به نکات زیر توجه کنید !

 • چنانچه فردی در 5 سال اخیر سابقه خوداشتغالی داشته باشد تمام 35 امتیاز را کسب خواهد کرد و نیازی به کسب سایر امتیازات نیست.
 • در صورتی که نیاز به کسب امتیازات زبان دارید برای زبان انگلیسی بایستی مدرک ielts و برای زبان فرانسه مدرک tef ارائه دهید.
 • توجه کنید که کسب مجموع 35 از هر یک از موارد بالا کافیست و نیازی به داشتن امتیاز از تمامی موارد نمی باشد.

همچنین در نظر داشته باشید که بر خلاف استان کبک که شرط دارایی حداقل یک صدهزار دلاری برای افراد خوداشتغال دارد ، برای مهاجرت به سایر استان ها به دلیل تنوع مشاغل و تفاوت های اساسی در نوع طبیعت کار حداقل سرمایه تعریف نشده است. هرچند نکته حائز اهمیت این است که هزینه های اولیه مهاجرت و داشتن پول کافی برای مخارج مدت زمان اولیه تا زمان راه اندازی خوداشتغالی و همچنین هزینه های راه اندازی شغل و پیشه به منظور آغاز فعالیت اقتصادی در قالب خوداشتغالی بایستی محاسبه و در نظر گرفته شود.

 

اگر دارای شرایط عمومی روش خود اشتغالی هستید پیشنهاد میکنیم شرایط هر یک از حرفه های زیر را بصورت تخصصی بررسی کنید!

 • هنرمندان

هنرمندان و افراد فعال در زمینه فرهنگی ، اگر شرایط زیر را داشته باشند می توانند از طریقه برنامه خود اشتغالی به کانادا مهاجرت کنند.

از نظر اداره مهاجرت کانادا هنرمند خود اشتغال کسی است که دارای:

 • دو سال تمام خوداشتغالی در زمینه فعالیت های فرهنگی – هنری داشته باشد.
 • دو سال تمام فعالیت های فرهنگی – هنری در سطح بین المللی داشته باشد.
 • یک سال تمام خوداشتغالی در زمینه فعالیت های فرهنگی – هنری به اضافه یک سال تمام فعالیت های فرهنگی – هنری در سطح بین المللی باشد.

نکته فوق العاده مهم :

برای اخذ اقامت دائم کاری یا مهاجرت از این طریق باید به صورت خود اشتغال و یا در سطح بین المللی فعالیت داشته باشید.مثلاٌ اگر کسی موسیقیدان است ولی کارمند یک موسسه دولتی یا خصوصی باشد پذیرفته نیست.اما اگر همان فرد با دریافت پول از موسسات دولتی یا خصوصی برایشان موسیقی بسازد و از این راه امرار معاش کند آن وقت خود اشتغال محسوب می شود.

 • ورزشکاران

ورزشکاران و افراد فعال در زمینه ورزش بایستی برای ورود به کانادا هر سه شرط زیر را داشته باشند:

 • حداقل دو سال سابقه کار و نیز نشان دادن این امر که بعد از ورود به کانادا خوداشتغال خواهند ماند شرط اولیه و اساسی است.
 • حداقل 35 امتیاز بیاورند
 • به کانادا ممنوع الورود نباشند

از نظر اداره مهاجرت کانادا ورزشکار خود اشتغال کسی است که دارای :

 • دو سال تمام خود اشتغالی در زمینه فعالیت های ورزشی داشته باشد
 • دو سال تمام فعایت های ورزشی در سطح بین المللی داشته باشد
 • یک سال تمام خود اشتغالی در زمینه فعایت های ورزشی به اضافه یک سال تمام فعالیت های ورزشی در سطح بین المللی داشته باشد.

نکته فوق العاده مهم :

برای مهاجرت در هر یک از رشته های زیر باید به صورت خود اشتغال و یا در سطح بین المللی فعالیت داشته باشید.مثلاٌ اگر کسی داور ورزشی است ولی کارمند یک موسسه دولتی یا خصوصی باشد پذیرفته نیست.اما اگر همان فرد با دریافت پول از موسسات دولتی یا خصوصی مسابقاتشان را داوری کند و از این راه امرار معاش کند آن وقت خود اشتغال محسوب می شود.

از نظر اداره مهاجرت چه نوع فعالیت هایی ورزشی محسوب می شوند؟

فعالیت های ورزشی در یکی از طبقه های فهرست طبقه بندی مشاغل کانادا قرار می گیرند:

5251 قهرمانان ورزشی

5252 مربیان ورزشی

5253 مسوولان ورزشی و داوران

5254 مدیران برنامه و مدرسان فعالیت های تفریحی ،ورزشی و تندرستی

 

 • کشاورزان

برنامه مهاجرتی خود-اشتغالی فدرال ویژه مدیران بخش کشاورزی بدنبال جذب افرادی است که دارای سابقه کار خود-اشتغالی در امور کشاورزی و مجتمع‌های کشت و صنعت بوده و توانایی این را داشته باشند در کانادا یک مزرعه یا مجتمع کشت و صنعت خریداری کرده وبه عنوان خود-اشتغال به کار مشغول شوند. بر اساس آمار رسمی وزارت شهروندی و مهاجرت کانادا بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۲ تعداد ۲۳۶۰ نفر متقاضی در برنامه مهاجرتی خود-اشتغالی فدرال و تعداد ۴۹۴۲ نفر همسر و فرزندان وابسته ایشان بعنوان مهاجر به کانادا پذیرفته شده‌اند.

انتخاب مهاجر در این برنامه مهاجرتی بر اساس میزان تحصیلات، سابقه کار، مهارت در زبان انگلیسی و فرانسه و معیارهای دیگر صورت می‌گیرد.

خلاصه شرایط

 • شما باید حداقل دو سال سابقه کار خود-اشتغالی در زمینه مدیریت امور کشاورزی داشته باشید.
 • شما باید قصد و توان این را داشته باشید که پس از مهاجرت به کانادا به عنوان خود-اشتغال در زمینه امور کشاورزی مشغول به کار شوید.
 • شما باید حداقل ۳۵ امتیاز مهاجرتی از مجموع ۱۰۰ امتیاز کسب نمایید.
 • شما باید توان مالی برای تامین هزینه‌های زندگی خود و اعضای خانواده خود در کانادا به مدت یک سال باشید.

چه کسی واجد شرایط است؟

در این برنامه مهاجرتی متقاضی بایستی شرایط زیر را حتما احراز نماید:

 1. سابقه کار:
 • شما باید حداقل دو سال سابقه کار خود-اشتغالی در زمینه مدیریت امور کشاورزی در ۵ سال اخیر داشته باشید.
 • لازم نیست که در حال حاضر نیز به عنوان خود-اشتغال مشغول به کار باشید.
 • سابقه کار در زمینه امور کشاورزی بصورت کارمند یا مستخدم با حقوق ثابت بعنوان سابقه کار خود-اشتغالی محسوب نمی‌شود.
 1. مدرک زبان انگلیسی یا فرانسه:

دانستن زبان انگلیسی یا فرانسه و ارائه مدرک زبان در این برنامه مهاجرتی الزامی نیست.

 1. توان مالی:
 • شما باید دارای توان مالی برای تامین هزینه‌های زندگی خود و اعضای خانواده خود در کانادا به مدت یک سال باشید.
 • شما باید توان مالی برای راه‌اندازی برنامه خود-اشتغالی در کانادا داشته باشید. میزان توان مالی لازم بستگی به طرح و برنامه شما دارد.
 • افسر مهاجرت بر اساس میزان دارایی کل متقاضی در این مورد تصمیم خواهد گرفت. در دست داشتن پول نقد و موجودی بانکی برای این برنامه الزامی نیست.
 • ارائه طرح اقتصادی دراین برنامه الزامی نیست هر چند اداره مهاجرت میتواند از رئوس برنامه و طرح مورد نظر متقاضی جویا شود.

 

بدون توجه به اینکه از طریق کدام یک از سه حرفه فوق الذکر اقدام می کنید لطفا به موارد زیر توجه کنید:

این برنامه مهاجرتی فدرال است و متقاضی بایستی قصد اقامت درخارج استان کبک داشته باشد. متقاضیانی که قصد اقامت در استان کبک را داشته باشند واجد شرایط این برنامه نیستند.

 • مزایای این برنامه مهاجرتی
 • در صورتی که شما واجد شرایط اخذ اقامت دائم کانادا شوید اعضای وابسته خانواده شما نیز اقامت دائم بدست خواهند آورد. اعضای وابسته خانواده شامل همسر یا شریک قانونی زندگی و فرزندان وابسته بشمار میروند.
 • دانستن زبان و ارائه مدرک زبان انگلیسی یا فرانسه الزامی نیست.
 • متقاضی هیچگونه تعهد مالی نسبت به دولت کانادا ندارد و اقامت دائم نامشروط دریافت خواهد کرد.
 • مدت زمان بررسی پرونده و صدور ویزای مهاجرتی حدود یک تا پنج سال (بستگی کامل به شرایط متقاضی دارد).

هزینه‌های دولتی:

پرداخت هزینه‌ دولتی مربوط به درخواست اقامت دائم کانادا به عهده متقاضی است. فهرست این هزینه‌‌ها به شرح زیر است:

 1. هزینه درخواست اقامت دائم کانادا:
 • متقاضی: ۱۰۵۰ دلار کانادا
 • همسر یا شریک قانونی زندگی متقاضی: ۵۵۰ دلار کانادا
 • فرزندان وابسته زیر ۲۲ سال: ۱۵۰ دلار کانادا

که در زمان ارسال درخواست اقامت دائم کانادا به اداره مهاجرت پرداخت شود.

 1. هزینه صدور اقامت دائم کانادا:
 • متقاضی: ۴۹۰ دلار کانادا
 • همسر یا شریک قانونی زندگی متقاضی: ۴۹۰ دلار کانادا
 • فرزندان وابسته: رایگان

که قبل از صدور ویزا به اداره مهاجرت پرداخت خواهد شد.


کلیه حقوق این نوشته متعلق به موسسه کاریابی بین المللی 'کارسازان آریان پارس' می باشد
نقل قسمتی یا کل مطلب در وب سایت ها و وبلاگ ها بدون ذکر منبع و ثبت لینک این موسسه غیر مجاز بوده و پیگرد قانونی دارد.استفاده از این مطلب در کتاب ها و جزواتی که به چاپ می رسند نیازمند اخذ اجازه ی کتبی می باشد.

بازدید از این صفحه : 8044