فروش فروشگاه

فروش فروشگاه

شنبه, 30 دی 1396

فروش فروشگاه

فروش يك فروشگاه در مركز صوفيا.   

صوفیا - مركز صوفيا - یک خواب - ٢٨١ - ٤٣٤،٠٠٠€

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه