فروش واحد اداري در مركز شهر صوفیه

فروش واحد اداري در مركز شهر صوفیه

پنجشنبه, 28 دی 1396

فروش واحد اداري در مركز شهر صوفیه

فروش واحد اداري در مركز شهر صوفیه.

صوفیا - مركز شهر صوفیه - یک خواب - ١١١متر - ١٢٠،٠٠٠€

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه