فروش فروشگاه

فروش فروشگاه

دوشنبه, 02 بهمن 1396

فروش فروشگاه

فروش مغازه در صوفيا منطقه ي ابوريشته. 

صوفیا - منطقه ابوريشته - سه خواب - ٢٤٠ - ٣٩٠،٠٠٠€

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه