اجاره ي فروشگاه

اجاره ي فروشگاه

دوشنبه, 02 بهمن 1396

اجاره ي فروشگاه

اجاره ي فروشگاه در مركز صوفيا.     

صوفیا - مركز شهر صوفیه - دو خواب - ١٤٠ - اجاره ماهيانه:٢٥٠٠€

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه