فروش فروشگاه

فروش فروشگاه

دوشنبه, 02 بهمن 1396

فروش فروشگاه

فروش يك فروشگاه در مركز صوفيا.     

صوفیا - مركز شهر صوفیه - دو خواب - ١٤٠ - ٩٠،٠٠٠€

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه