پیش فروش مجتمع مسکونی در مرکز شهر صوفیه

پیش فروش مجتمع مسکونی در مرکز شهر صوفیه

ﺳﻪشنبه, 22 آبان 1397

پیش فروش مجتمع مسکونی در مرکز شهر صوفیه

پیش فروش مجتمع مسکونی 5 طبقه 

مرکز شهر صوفیه 

با پیش پرداخت 30% در زمان قرارداد و 70% زمان تحویل اواسط سال 2019

83/000 یورو

88 مترمربع 

صوفیه - - یک خواب - 88 مترمربع - 83/000 یورو

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه