سوئیت مبله با کلیه امکانات

سوئیت مبله با کلیه امکانات

شنبه, 21 مهر 1397

سوئیت مبله با کلیه امکانات

سوئیت مبله 33 متری واقع در شهر توریستی سانی بیچ . 

واقع در طبقه سوم مجتمع مسکونی نوساز 6 طبقه با کلیه امکانات 

Fully Furnished

Sunny Beach - - یک خواب - 33 متر - 27500 یورو

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه