وزير انرژي بلغارستان اعلام كرد كه هيچ دليلي براي افزايش قيمت برق در سال 2018 وجود ندارد.

وزير انرژي بلغارستان اعلام كرد كه هيچ دليلي براي افزايش قيمت برق در سال 2018 وجود ندارد.

1396/10/20

وزير انرژي بلغارستان اعلام كرد كه هيچ دليلي براي افزايش قيمت برق در سال 2018 وجود ندارد.

 

 
سیستم برق کشور پایدار است، و شهروندان بلغاری هیچ دلیلی برای نگرانی ندارند. به دلیل اینکه زیر ساخت های تولید انرژی در حال توسعه است، 
من فکر می کنم هیچ دلیل برای افزایش قیمت برق وجود نخواهد داشت. ''
 
وزیر یادآور شد که در 30 ژوئن 2018 شرکت ها و کسب و کار بلغارستان کمک های دولتی دریافت می کنند و برای مصرف برق هزینه ی کمتری نیز پرداخت خواهند کرد.