سنت و فرهنگ هزار ساله ي كشور بلغارستان

سنت و فرهنگ هزار ساله ي كشور بلغارستان

1396/10/14

سنت و فرهنگ هزار ساله ي كشور بلغارستان

شیوه زندگی و فرهنگ مردم بلغارستان بیش از هزاران سال است که در حال گسترش است. این کشور بین دو قاره ی اروپا و آسیا واقع شده است. اسلاوها و بقیه بلغاری ها به شدت تحت تأثیر فرهنگ های تراکیان، ایلیری ها و یونانی ها قرار گرفتند و به شدت به میراث جهانی کمک کردند بنابراین تصادفی نیست که اولین تمدن اروپایی در بلغارستان رشد پیدا کرد.

فرهنگ های فرانسوی و رومی در این کشور به وفور وجود دارد. سنت ها، فستیوال ها، آداب و رسوم و آیین هایی که در کشور حفظ شدند، نشان از معنویت عمیق کشور و شیوه زندگی و فرهنگ پویای آن داشته است.

به خصوص در بلغارستان سنت های مربوط به دایره زندگی مانند مراسم تولد و تعمید احترام گذاشته می شود. روزهای مقدس نیز در کشور بسیار محترم شمرده شده است، معروف ترین آنها روز سنت جان، روز سنت جورج و روز دیمیتار مقدس است.

بلغاری ها فرهنگ خود را توسعه داده اند و آن را هزاران سال غنی وحفظ کردند و همچنان به توسعه آن تا امروز ادامه می دهند.  بلغارستانی ها همچنین در زمینه ی ادبیات، هنر، موسیقی و معماری نیز بسیار غنی هستند.