اكثريت شهروندان ايالت كبك به سه زبان تسلط دارند.

اكثريت شهروندان ايالت كبك به سه زبان تسلط دارند.

1396/10/10

اكثريت شهروندان ايالت كبك به سه زبان تسلط دارند.

به گزارش بازار بین المللی کار و طبق آمار کانادا، تقریبا 850 هزار نفر از شهروندان کبک حداقل سه زبان را میشناسند و بیش از 40 درصد مهاجران ایالت کبک در کانادا  سه زبانه هستند.

جک جوداب، رئیس انجمن مطالعات کانادایی در این باره اعلام کرد: قانون زبان کبک و سیاست های مهاجرتی این کشور موجبات سه زبانه بودن مردم را فراهم کرده است.

سیاستمداران به این واقعیت اشاره می کنند که اکثریت مهاجران به کبک فرانسوی می دانند، اما او گفت که به طور معمول این واقعیت را نادیده می گیرند؛ تقریبا نیمی از انگلیسی ها نیز با زبان مادری خود صحبت می کنند.

سیاستمداران کبک به طور کلی اگر بخواهند افراد مستعد را برای مهارت های اقتصادی در یک بازار رقابتی جذب کنند، اولویت با کسانی خواهد بود که قادرند به زبان انگلیسی و فرانسوی صحبت می کنند.

مطالعات نشان می دهد 42 درصد از مهاجرانی که دربین سالهای 2011 تا 2016 وارد مونترال شدند دو زبانه بودند و بیش از یک سوم از مهاجران به این کشور سه زبانه هستند.