در سال 2018 وزارت بهداشت بلغارستان 400 امبولانس خريداري خواهد كرد.

در سال 2018 وزارت بهداشت بلغارستان 400 امبولانس خريداري خواهد كرد.

1396/10/07

در سال 2018 وزارت بهداشت بلغارستان 400 امبولانس خريداري خواهد كرد.

 

 
به گزارش بازار بین المللی کار و به نقل از BGNES وزارت بهداشت تا اواخر ماه مارس 2018 با خرید 400 آمبولانس مجهز به تجهیزات پیشرفته ی پزشکی و 27 مرکز اورژانس پزشکی را در کشور بلغارستان راه اندازی خواهد کرد. 
 
تحت برنامه ی عملیاتی برای گسترش و توسعه ی کشور بلغارستان، وزارت بهداشت مبلغ 163.5 میلیون لوا بودجه به این منظور اختصاص داده است.