در سال 2018 وزارت بهداشت بلغارستان 400 امبولانس خريداري خواهد كرد.

در سال 2018 وزارت بهداشت بلغارستان 400 امبولانس خريداري خواهد كرد.

در سال 2018 وزارت بهداشت بلغارستان 400 امبولانس  خريداري خواهد كرد.
1396/10/07

در سال 2018 وزارت بهداشت بلغارستان 400 امبولانس خريداري خواهد كرد.

 

 
به گزارش بازار بین المللی کار و به نقل از BGNES وزارت بهداشت تا اواخر ماه مارس 2018 با خرید 400 آمبولانس مجهز به تجهیزات پیشرفته ی پزشکی و 27 مرکز اورژانس پزشکی را در کشور بلغارستان راه اندازی خواهد کرد. 
 
تحت برنامه ی عملیاتی برای گسترش و توسعه ی کشور بلغارستان، وزارت بهداشت مبلغ 163.5 میلیون لوا بودجه به این منظور اختصاص داده است.