مدرسه بازرگاني در بلغارستان بورس تحصيلي را به صورت بيت كوين در اختيار دانشجويان مي گذارد.

مدرسه بازرگاني در بلغارستان بورس تحصيلي را به صورت بيت كوين در اختيار دانشجويان مي گذارد.

1396/10/06

مدرسه بازرگاني در بلغارستان بورس تحصيلي را به صورت بيت كوين در اختيار دانشجويان مي گذارد.

 

دانشگاه مدیریت وارنا (VUM) که مرکز کسب و کار بین المللی واقع درکشور بلغارستان است اعلام کرده است که ده نفر از متقاضیان برنامه کارشناسی مهندسی ، بورس تحصیلی بیت کوین را دریافت خواهند کرد. دانشجویان قادر خواهند بود مبلغ کمک هزینه تحصیلی برای 1000 یورو را در مبلغ معادل بیتکوین دریافت کنند.