مدارس صوفيا مجهز به سامانه الكترونيكي خواهد شد.

مدارس صوفيا مجهز به سامانه الكترونيكي خواهد شد.

1396/10/06

مدارس صوفيا مجهز به سامانه الكترونيكي خواهد شد.

 

این سامانه آنلاین که اطلاعات را از همه مدارس صوفیه جمع آوری می کند.

مانند تعداد دانش آموزانی که در حال تحصیل هستند و زمینه ی رشته های آنها را مشخص می کند.

همچنین کارفرمایان را قادر می سازد تا در زمینه ی جذب نیروی کار از آن کمک بگیرند. انتظار می رود که استفاده این سیستم در ماه مارس سال 2018 آغاز شود.