بلغارستان پنجمين رتبه در اتحاديه اروپا را براي رشد سالانه ساخت و ساز به خود اختصاص داده است.

بلغارستان پنجمين رتبه در اتحاديه اروپا را براي رشد سالانه ساخت و ساز به خود اختصاص داده است.

1396/10/03

بلغارستان پنجمين رتبه در اتحاديه اروپا را براي رشد سالانه ساخت و ساز به خود اختصاص داده است.

 

به گزارش بازار بین المللی کار به نقل از یورواستات، درماه اکتبر بلغارستان با رشد سالانه در تولید ساخت و ساز ، رتبه ی پنجم در اتحادیه اروپا را به خود اختصاص داد.
 
در دهمین ماه سال، بر اساس داده ها در مقایسه با سال گذشته ، شاخص تولید ساخت و ساز در بلغارستان با افزایش 10.1٪ در مقایسه با میانگین 2 درصدی اتحادیه اروپا افزایش یافت.
 
کشور مجارستان با افزایش قابل توجهی 38.1 درصدی مقام اول ، و پس از آن اسلوونی 29.5٪، لهستان 18٪ و اسلواکی 12٪ در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.
در عین حال، بیشترین کاهش سالانه در رومانی با 14.3 درصد و اسپانیا با کاهش 1.3٪ گزارش شده است.
 
در ماه اکتبر در مقایسه با ماه سپتامبر، تولید ساخت و ساز در اتحادیه اروپا به ترتیب به میزان 0.7 و 0.4 درصد کاهش یافت. بر اساس اطلاعات، فشار اصلی ناشی از ساخت و ساز ساختمان با توجه به پایان فصل فعال در بخش است.