توزيع دانشگاه هاي بلغارستان

توزيع دانشگاه هاي بلغارستان

1396/08/21

توزيع دانشگاه هاي بلغارستان


بلغارستان دارای 51 دانشگاه می باشد، که بیش از 6 هزارنفر در سال از این دانشگاه فارغ التحصیل می شوند.

درصد اشتغال دانشجویان در رشته های مختلف

سایر رشته ها 6%
علوم حقوقی 3%
مطالعات پزشکی 6%
علوم اقتصاد تجاری 35%
علوم دانش صنعتی 17%
علوم اجتماعی 33%

 

معرفی دانشگاه آزاد وارنا

ظرفیت دانشجویان دراین مرکز آموزشی 12 هزارنفراست.

شامل گروه های آموزشی : اقتصاد و تجارت بین المللی ، اداری و مدیریت ، اطلاع رسانی ، حقوق ، روانشناسی می باشد.

12 زبان مختلف در برنامه ی تحصیلی ارائه می شود.

اولین مرکز بزرگ رسانه ای بلغارستان است. شامل استودیوهای تلویزیونی و رادیویی است که با آژانس های بین المللی و داخلی و رسانه های خبری همکاری می کند.

 

معرفی دانشگاه آزاد بورگاس

ظرفیت تعداد 6 هزار دانشجو را داراست.

مرکز اقتصاد و مطالعات مدیریتی ، انفورماتیک ( مهندس سازمان اطلاعات) ، مطالعات فنی تخصصی و، علوم انسانی و حقوق است.

رشته های بین المللی دانشگاهی و برنامه های تحقیقاتی با شرکت های عمده ی بلغارستانی و بانک های بین المللی برای پیدا کردن فرصت های شغلی مناسب مشارکت می کنند.