افزایش حضور مهاجرین در بریتیش کلمبیا

تغییرات مجدد در شرایط اخذ اقامت کاری کشور کانادا
اسفند ۸, ۱۳۹۷
فروش آپارتمان در صوفيا
اسفند ۲۴, ۱۳۹۷

با توجه به تعداد زیاد مهاجرت ، جمعیت بریتیش کلمبیا برای اولین بار به بیش از ۵ میلیون نفر رسیده است.

براساس آمار کانادا، جمعیت بریتیش کلمبیا برای اولین بار پنج میلیون را گذرانده است. همچنین گزارش شده است سطح بالای مهاجرت ، افزایش تقاضای پناهندگان و ورود تعداد زیادی از افراد به طور موقت، که بسیاری از آنها اجازه کار و اقامت دارند باعث این افزایش است. الکس خادمپور مشاور مهاجرت گفت که او معتقد است افزایش جمعیت بریتیش کلمبیا به علت تغییر مکان بسیاری از دانشجویان بین المللی است. بسیاری از افرادی که به عنوان دانشجو به استان هایی مانند انتاریو می روند، پس از فارغ التحصیلی به بریتیش کلمبیا باز می گردند.